Pojištění hrobu či hrobky

15.08.2023

Mnozí ví, že nový hrob či hrobka není žádnou levnou záležitostí. Cena hrobů / hrobek se pohybuje od několika desítek tisíc až po pár miliónů korun. Často mi chodí dotazy, zda je možné si hrob či hrobku pojistit. Ano, hrobové zařízení se dá pojistit proti vandalismu, proti poškození přírodními živly apod.


Hřbitovy jsou místem posledního odpočinku a k hrobům svých milovaných si mnozí chodí posedět či položit květinu a svíčku. Bohužel jsou tato místa, k nimž bychom měli mít přirozenou úctu a respekt, častým cílem vandalů. Je známo mnoho případů, kdy vandalové poškodili hroby a tím i památku zesnulých. Na místě je vhodné zmínit nejen citovou, ale také majetkovou škodu, která se může dle náročnosti provedení hrobu a použitého materiálu blížit k horentním sumám. To však není jediné riziko, které tomuto poklidnému místu hrozí.


Velice nepříjemným nebezpečím jsou také živelné pohromy, které dokáží napáchat pořádné škody. Na rozdíl od vandalů však přichází zřídkakdy. Nejčastěji škody na hřbitovech a jednotlivých hrobech napáchá spadlý strom, vichřice či bouřka. Ačkoliv se jedná o méně časté případy, dějí se a škody dosahují nemalých výšek.
Hroby ochrání pojištění


Pojištění hrobů kryje tedy škody, které může napáchat jak vandal tak i živelná událost. Pojištění hrobu jako majetku si však může sjednat pouze majitel hrobu.


V nabídce pojišťoven je však potřeba hledat, protože se nejedná o zcela běžnou nabídku. Pojištění hrobu bývá součástí pojištění majetku, nemovitosti či domácnosti. Jen málo pojišťoven jej nabízí jako samostatný produkt. Pojištění se vztahuje na hrob samotný, jeho pevné součásti (rámy, ozdoby, urny, podezdívky, náhrobní kameny, desky) i hrobku. Nepojistitelné jsou svíčky, květiny, věnce a věci, které lze volně přinést a odnést.


Níže naleznete odkaz na jedno z možných pojištění:
https://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-majetku/hrbitovni-stavby