Praktické rady

Smuteční řeč

Smuteční řeč je projev, který během pohřebního obřadu pronáší profesionální řečník či vybraný člen rodiny. Cílem smuteční řeči je zavzpomínat na zesnulého, připomenout si jeho život, jeho přání a důstojně se s ním rozloučit. Chcete-li, aby smuteční řeč pronášel někdo z rodiny či blízkých, je třeba si taktéž uvědomit, že půjde o emočně vypjatou situaci. Je zapotřebí si důkladně promyslet, zda vybraný příbuzný dokáže v danou chvíli projev pronést dostatečně srozumitelně a jasně.


Co by měla obsahovat smuteční řeč?

  • oslovení přítomných
  • uvedení vztahu řečníka k zesnulému
  • představení zesnulého
  • stručné shrnutí jeho života, jeho úspěchů, kladných vlastností (kde se narodil a kde žil, jeho rodina, záliby, můžete přidat například oblíbený citát)
  • rozloučení, kondolence rodině


Pokud si nejste jisti, jak smuteční řeč napsat, můžete využít naši nabídku sepsání smuteční řeči. Taktéž můžete využít služeb smutečního řečníka. Sjednání pohřbu

Ke sjednání pohřbu budete s sebou potřebovat:

  • občanský průkaz objednavatele
  • občanský průkaz zemřelého (máte-li jej k dispozici)
  • list o prohlídce zemřelého (pokud je již k dispozici)
  • vhodné oblečení pro zemřelého
  • fotografii zemřelého (chcete-li ji použít na parte)Smrt. Téma, o kterém se nehovoří. Avšak pozůstalí potřebují pomoc a podporu. Mnohým se této podpory nedostává. Hlavním zdrojem podpory by měli být naši nejbližší, nicméně ti často nevědí, jak se k nám v této situaci chovat a tudíž se nám raději vyhýbají. Smrt je považována za něco hrozného, tragického, negativního, nepatřičného. Proto je tak těžké v dnešní společnosti truchlit. Jenže i to je nutné! Je důležité ventilovat svůj zármutek a žal, abychom došli ke smíření. Je důležité pečovat i o naši vlastní duši. Musíme se se vším vyrovnat. Není vůbec ostudou požádat o pomoc duchovního, psychologa či jiného z odborníků. Naleznete  i profesionální poradce pro pozůstalé. Tito jsou chápaví, empatičtí a vedle psychické podpory Vám poskytnou i praktické informace například k organizaci pohřbu či čerpání sociálních dávek.

O pomoc můžete požádat i nás. Rádi Vám bezplatně nabídneme radu a útěchu. Avšak nesmíme opomenout dodatek - nejsme odborní psychologové, můžeme Vám nabídnout jen své zkušenosti z této oblasti, empatii a etický přístup. Taktéž bychom ještě dodali jedno naše moudro - smrt není prohra. Je to vítězství duše nad fyzickým tělem.