Smuteční řeč

Smuteční řeč je projev, který během pohřebního obřadu pronáší profesionální řečník či vybraný člen rodiny. Cílem smuteční řeči je zavzpomínat na zesnulého, připomenout si jeho život, jeho přání a důstojně se s ním rozloučit. Chcete-li, aby smuteční řeč pronášel někdo z rodiny či blízkých, je třeba si taktéž uvědomit, že půjde o emočně vypjatou situaci. Je zapotřebí si důkladně promyslet, zda vybraný příbuzný dokáže v danou chvíli projev pronést dostatečně srozumitelně a jasně.


Co by měla obsahovat smuteční řeč?

  • oslovení přítomných
  • uvedení vztahu řečníka k zesnulému
  • představení zesnulého
  • stručné shrnutí jeho života, jeho úspěchů, kladných vlastností (kde se narodil a kde žil, jeho rodina, záliby, můžete přidat například oblíbený citát), poděkování za jeho život
  • rozloučení, kondolence rodině


Pokud si nejste jisti, jak smuteční řeč napsat, můžete využít naši nabídku sepsání smuteční řeči. Taktéž můžete využít našich služeb smutečního řečníka
,,Paní Gumanová, moc Vám z celého srdce děkuji. Vámi napsanou smuteční řeč jsem dneska předala. Celé rodině se líbila a i v pohřebním ústavu měla velký ohlas. Ještě jednou moc děkuji. " 
Smrt. Téma, o kterém se nehovoří. Avšak pozůstalí potřebují pomoc a podporu. Mnohým se této podpory nedostává. Hlavním zdrojem podpory by měli být naši nejbližší, nicméně ti často nevědí, jak se k nám v této situaci chovat a tudíž se nám raději vyhýbají. Smrt je považována za něco hrozného, tragického, negativního, nepatřičného. Proto je tak těžké v dnešní společnosti truchlit. Jenže i to je nutné! Je důležité ventilovat svůj zármutek a žal, abychom došli ke smíření. Je důležité pečovat i o naši vlastní duši. Musíme se se vším vyrovnat. Není vůbec ostudou požádat o pomoc duchovního, psychologa či jiného z odborníků. Naleznete  i profesionální poradce pro pozůstalé. Tito jsou chápaví, empatičtí a vedle psychické podpory Vám poskytnou i praktické informace například k organizaci pohřbu či čerpání sociálních dávek.

O pomoc můžete požádat i nás. Rádi Vám bezplatně nabídneme radu a útěchu. Avšak nesmíme opomenout dodatek - nejsme odborní psychologové, můžeme Vám nabídnout jen své zkušenosti z této oblasti, empatii a etický přístup. Taktéž bychom ještě dodali jedno naše moudro - smrt není prohra. Je to vítězství duše nad fyzickým tělem.