Poradenství

Nabízíme bezplatné poradenství týkající se Vašich práv a povinností dle Zákona o pohřebnictví. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Nejčastější dotazy naleznete níže. 


Kdo může ukládat urnu na veřejném pohřebišti?

Urnu může ukládat na veřejném pohřebišti pouze certifikovaný hrobník nebo jiná osoba pověřená řádem pohřebiště, přičemž uložení musí odpovídat podmínkám pohřbívání na daném pohřebišti. Při každém uložení urny je nutné zamatrikování na příslušné hřbitovní správě. Chcete-li si urnu uložit či vyzvednout na veřejném pohřebišti sami, vystavujete se riziku pokuty a právního postihu. 


Jak probíhá uložení urny?

Uložení urny je pietní akt stejně jako klasický pohřeb. Pro uložení urny potřebujete souhlas majitele hrobového místa (tj. majitele hrobu), doklad o zpopelnění a úmrtní list. 

Urnu je možné uložit do země, do urnového sklípku, hrobky, kolumbární schránky nebo kolumbárních okýnek. 


Mohu si uložit urnu či rozptýlit popel na svém vlastním pozemku?

Ano, je to možné.


Nechci již platit hrobové místo, co mohu udělat?

Nemáte-li zájem o další nájem hrobového místa, měli byste dát písemnou výpověď z nájmu příslušné hřbitovní správě. Následně po doložení úmrtních listů zesnulých, dokladů o zpopelnění a po dohodě se správou pohřebiště si můžete nechat vyzvednout ostatky, případně urny. Hrobové zařízení, tj. pomník, je Vaším majetkem, tudíž si jej můžete taktéž odvézt (prodat, zlikvidovat). Opět po dohodě se správou pohřebiště.

Při vyzvednutí ostatků se jedná o exhumaci. 


Smrt. Téma, o kterém se nehovoří. Avšak pozůstalí potřebují pomoc a podporu. Mnohým se této podpory nedostává. Hlavním zdrojem podpory by měli být naši nejbližší, nicméně ti často nevědí, jak se k nám v této situaci chovat a tudíž se nám raději vyhýbají. Smrt je považována za něco hrozného, tragického, negativního, nepatřičného. Proto je tak těžké v dnešní společnosti truchlit. Jenže i to je nutné! Je důležité ventilovat svůj zármutek a žal, abychom došli ke smíření. Je důležité pečovat i o naši vlastní duši. Musíme se se vším vyrovnat. Není vůbec ostudou požádat o pomoc duchovního, psychologa či jiného z odborníků. Naleznete  i profesionální poradce pro pozůstalé. Tito jsou chápaví, empatičtí a vedle psychické podpory Vám poskytnou i praktické informace například k organizaci pohřbu či čerpání sociálních dávek.

O pomoc můžete požádat i nás. Rádi Vám bezplatně nabídneme radu a útěchu. Avšak nesmíme opomenout dodatek - nejsme odborní psychologové, můžeme Vám nabídnout jen své zkušenosti z této oblasti, empatii a etický přístup. Taktéž bychom ještě dodali jedno naše moudro - smrt není prohra. Je to vítězství duše nad fyzickým tělem.