Nabízíme bezplatné poradenství týkající se Vašich práv a povinností dle Zákona o pohřebnictví. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Nejčastější dotazy naleznete níže. 


Kdo může ukládat urnu na veřejném pohřebišti?

Urnu může ukládat na veřejném pohřebišti pouze certifikovaný hrobník nebo jiná osoba pověřená řádem pohřebiště, přičemž uložení musí odpovídat podmínkám pohřbívání na daném pohřebišti. Při každém uložení urny je nutné zamatrikování na příslušné hřbitovní správě. Chcete-li si urnu uložit či vyzvednout na veřejném pohřebišti sami, vystavujete se riziku pokuty a právního postihu. 


Jak probíhá uložení urny?

Uložení urny je pietní akt stejně jako klasický pohřeb. Pro uložení urny potřebujete souhlas majitele hrobového místa (tj. majitele hrobu), doklad o zpopelnění a úmrtní list. 

Urnu je možné uložit do země, do urnového sklípku, hrobky, kolumbární schránky nebo kolumbárních okýnek. 


Mohu si uložit urnu či rozptýlit popel na svém vlastním pozemku?

Ano, je to možné.


Nechci již platit hrobové místo, co mohu udělat?

Nemáte-li zájem o další nájem hrobového místa, měli byste dát písemnou výpověď z nájmu příslušné hřbitovní správě. Následně po doložení úmrtních listů zesnulých, dokladů o zpopelnění a po dohodě se správou pohřebiště si můžete nechat vyzvednout ostatky, případně urny. Hrobové zařízení, tj. pomník, je Vaším majetkem, tudíž si jej můžete taktéž odvézt (prodat, zlikvidovat). Opět po dohodě se správou pohřebiště.

Při vyzvednutí ostatků se jedná o exhumaci. 


Jak probíhá výkop hrobu a příprava k pohřbu?

Před samotným výkopem hrobu si vyřídíme veškerá povolení s tím spojená.  Zabezpečíme okolní hroby před jejich znečištěním či poškozením. Demontujeme případné krycí desky. Pakliže při výkopu narazíme na ostatky, tyto pietně uložíme do exhumační rakvičky, exhumačního vaku či do prostěradla, které nám dle tradice předá rodina zesnulého. Výkop provádíme v souladu s Řádem daného pohřebiště, Zákona o pohřebnictví a dle bezpečnosti práce. Standardem je vývoz části zeminy a odvoz na skládku tomu určenou. Mnohdy se stává, že je zemina velmi tvrdá, zkamenělá, v takovém případě je nutné použít elektrocentrálu spolu s bouracím kladivem. Po provedeném výkopu připravíme ochozy a hrob zabezpečíme. V den pohřbu hrob vyzdobíme netkanou látkou či sametem. Při pohřbu jsme přítomni, dozorujeme nebo osobně rakev spouštíme. Jakmile po rozloučení odejde poslední pozůstalý ze hřbitova, hrob zaházíme, osadíme případnými krycími deskami, uklidíme a naaranžujeme květinové dary. 


Jak probíhá otevírání hrobky a příprava k pohřbu?

Krycí desky hrobky mají mnohdy několik stovek kilo, také jsou někdy pod krycími deskami betonové panely. Otevřít takovou hrobku není snadné. Jsou zapotřebí zkušenosti, vhodné nářadí, manuální zručnost a síla. Avšak otevřít hrobku je pouze začátek práce. Hrobku je třeba nechat odvětrat. Následně je zapotřebí, jsou-li v hrobce již nějaké zetlelé ostatky, tyto ostatky sjednotit, případně přeložit do nové rakve. Je třeba dbát na ochranný oděv a také s ostatky zacházet důstojně. Staré ztrouchnivělé rakve je třeba uklidit. Dále je vhodné hrobku vyzdobit, aby byl pohled do hrobky pro pozůstalé snesitelný a poslední rozloučení proběhlo důstojně. Po skončení obřadu se hrobka uzavře a naaranžují se květinové dary. 


Co potřebuji ke sjednání pohřbu?

  • občanský průkaz objednavatele pohřbu (tento je nutností)
  • občanský průkaz zemřelého (máte-li jej k dispozici), popř. rodný list zemřelého
  • vhodné oblečení pro zemřelého
  • fotografii zemřelého, pakliže ji chcete použít na parte