Poradenství

Nabízíme bezplatné poradenství týkající se Vašich práv a povinností dle Zákona o pohřebnictví. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Nejčastější dotazy naleznete níže. 


Kdo může ukládat urnu na veřejném pohřebišti?

Urnu může ukládat na veřejném pohřebišti pouze certifikovaný hrobník nebo jiná osoba pověřená řádem pohřebiště, přičemž uložení musí odpovídat podmínkám pohřbívání na daném pohřebišti. Při každém uložení urny je nutné zamatrikování na příslušné hřbitovní správě. Chcete-li si urnu uložit či vyzvednout na veřejném pohřebišti sami, vystavujete se riziku pokuty a právního postihu. 


Jak probíhá uložení urny?

Uložení urny je pietní akt stejně jako klasický pohřeb. Pro uložení urny potřebujete souhlas majitele hrobového místa (tj. majitele hrobu), doklad o zpopelnění a úmrtní list. 

Urnu je možné uložit do země, do urnového sklípku, hrobky, kolumbární schránky nebo kolumbárních okýnek. 


Mohu si uložit urnu či rozptýlit popel na svém vlastním pozemku?

Ano, je to možné.


Nechci již platit hrobové místo, co mohu udělat?

Nemáte-li zájem o další nájem hrobového místa, měli byste dát písemnou výpověď z nájmu příslušné hřbitovní správě. Následně po doložení úmrtních listů zesnulých, dokladů o zpopelnění a po dohodě se správou pohřebiště si můžete nechat vyzvednout ostatky, případně urny. Hrobové zařízení, tj. pomník, je Vaším majetkem, tudíž si jej můžete taktéž odvézt (prodat, zlikvidovat). Opět po dohodě se správou pohřebiště.

Při vyzvednutí ostatků se jedná o exhumaci.