Je nám líto, že vám musíme nabídnout zrovna tyto služby. Budeme se snažit udělat vše pro to, abychom vám ty nejtěžší chvíle alespoň ulehčili, nabídli podporu či slova útěchy.

Jako certifikovaní hrobníci nabízíme veškeré hrobnické služby:


Samozřejmostí je pietní vystupování, znalost religionistiky, úcta a pokora jak k zesnulým, tak  k pozůstalým
Práce hrobníka je velmi zodpovědnou činností. Bohužel ne všude to funguje na takové etické a profesní úrovni, jak by tomu mělo být.  Naším cílem je vrátit této profesi původní hrdost a důstojnost, jak tomu bylo kdysi. Hrobník má být kvalifikovaná a vzdělaná osoba. Musí znát základy bezpečnosti práce, musí být manuálně zručný, mít základy religionistiky, plnit funkci obřadníka a zajistit bezproblémový a důstojný průběh pohřbu. Součástí činnosti hrobníka jsou i kamenické práce. Často je zapotřebí manipulovat s břemeny, jejichž hmotnost se pohybuje v rozhraní mezi 50 a 150 kg, ale mohou dosáhnout až k hmotnosti 1 500 kg. Při neobratné manipulaci může hrobník způsobit škodu. Musí vyřizovat také administrativní záležitosti, komunikovat se správou pohřebiště, umět komunikovat s pozůstalými, nabídnou podporu, útěchu, soucit. Hrobník by měl svou práci brát jako poslání, řídit se určitými profesními standardy a za všech okolností musí respektovat pietu a chránit důstojnost lidských ostatků, pozůstatků, hrobů, hřbitovů a při tom všem vystupovat korektně a nanejvýš profesionálně vůči pozůstalýmHrobnické služby nabízíme v rámci celé ČR. Taktéž jsme kameníci. V případě, že dojde k náhlému úmrtí, ve většině případů jsme schopni zrealizovat stavbu nového hrobu či hrobky ve velmi krátkém čase. Zesnulého tak můžete důstojně pohřbít již do nového hrobu / hrobky. 
RYCHLÁ REAKCE PŘI ÚMRTÍ

Demontovat starý dvojhrob, zlikvidovat, zhotovit základy, postavit nový dvojhrob, zhotovit písmo, vykopat hrob a připravit k pohřbu do 5 dnů... Ač to zní nereálně, my jsme si s tím poradili. Byli jsme požádáni zarmouceným pozůstalým, abychom postavili nový hrob a vše připravili v této lhůtě. Chtěl svou milovanou zesnulou ženu pohřbít důstojně. Udělali jsme tedy vše, abychom mu toto přání splnili. Bohužel nemáme pro pozůstalé slova útěchy (snad jen, že smrtí to nekončí), nicméně mohli jsme zajistit důstojnost a pietu posledního rozloučení, které je taktéž velice důležité. 
Jak probíhá výkop hrobu a příprava k pohřbu?

Před samotným výkopem hrobu si vyřídíme veškerá povolení s tím spojená.  Zabezpečíme okolní hroby před jejich znečištěním či poškozením. Demontujeme případné krycí desky. Pakliže při výkopu narazíme na ostatky, tyto pietně uložíme do exhumační rakvičky, exhumačního vaku či do prostěradla, které nám dle tradice předá rodina zesnulého. Výkop provádíme v souladu s Řádem daného pohřebiště, Zákona o pohřebnictví a dle bezpečnosti práce. Standardem je vývoz části zeminy a odvoz na skládku tomu určenou. Mnohdy se stává, že je zemina velmi tvrdá, zkamenělá, v takovém případě je nutné použít elektrocentrálu spolu s bouracím kladivem. Po provedeném výkopu připravíme ochozy a hrob zabezpečíme. V den pohřbu hrob vyzdobíme netkanou látkou či sametem. Při pohřbu jsme přítomni, dozorujeme nebo osobně rakev spouštíme. Jakmile po rozloučení odejde poslední pozůstalý ze hřbitova, hrob zaházíme, osadíme případnými krycími deskami, uklidíme a naaranžujeme květinové dary. 


Jak probíhá otevírání hrobky a příprava k pohřbu?

Krycí desky hrobky mají mnohdy několik stovek kilo, také jsou někdy pod krycími deskami betonové panely. Otevřít takovou hrobku není snadné. Jsou zapotřebí zkušenosti, vhodné nářadí, manuální zručnost a síla. Avšak otevřít hrobku je pouze začátek práce. Hrobku je třeba nechat odvětrat. Následně je zapotřebí, jsou-li v hrobce již nějaké zetlelé ostatky, tyto ostatky sjednotit, případně přeložit do nové rakve. Je třeba dbát na ochranný oděv a také s ostatky zacházet důstojně. Staré ztrouchnivělé rakve je třeba uklidit. Dále je vhodné hrobku vyzdobit, aby byl pohled do hrobky pro pozůstalé snesitelný a poslední rozloučení proběhlo důstojně. Po skončení obřadu se hrobka uzavře a naaranžují se květinové dary.