Strojní čištění hrobu

Teracové hroby je možné strojně očistit přebroušením a naimpregnovat povrch pro zachování životnosti a hezkého vzhledu hrobu. K čištění používáme kvalitní diamantové kotouče. Cena čištění je již od 3.000,- Kč, avšak tato se odvíjí od velikosti broušené plochy.

Taktéž je možné očistit hroby z neleštěné žuly pomocí pískování, nicméně tato metoda je již dražší a náročnější. 

Počáteční konzultace a stanovení rozpočtu je zdarma. Služby v našem kamenictví jsou ošetřeny Smlouvou o Dílo. Při zahájení prací přebírá naše kamenictví veškerou odpovědnost za Vaše hrobové zařízení až do doby předání Díla zákazníkovi.  


Ukázky strojního čištění