Hrobnictví

Jako certifikovaní hrobníci nabízíme veškeré hrobnické služby:

  • výkop hrobu
  • spouštění rakve
  • pietní ukládání uren
  • otevírání hrobek
  • pohřbívání do hrobky
  • úprava hrobky pro pohřeb a manipulace s lidskými ostatky
  • exhumace
  • likvidace hrobu
  • bezplatné poradenství týkající se Vašich práv a povinností dle Zákona o pohřebnictví
  • služby smutečního řečníka


Samozřejmostí je pietní vystupování, znalost religionistiky, úcta a pokora jak k zesnulým, tak k pozůstalým

Smrt. Téma, o kterém se nehovoří. Avšak pozůstalí potřebují pomoc a podporu. Mnohým se této podpory nedostává. Hlavním zdrojem podpory by měli být naši nejbližší, nicméně ti často nevědí, jak se k nám v této situaci chovat a tudíž se nám raději vyhýbají. Smrt je považována za něco hrozného, tragického, negativního, nepatřičného. Proto je tak těžké v dnešní společnosti truchlit. Jenže i to je nutné! Je důležité ventilovat svůj zármutek a žal, abychom došli ke smíření. Je důležité pečovat i o naši vlastní duši. Musíme se se vším vyrovnat. Není vůbec ostudou požádat o pomoc duchovního, psychologa či jiného z odborníků. Naleznete  i profesionální poradce pro pozůstalé. Tito jsou chápaví, empatičtí a vedle psychické podpory Vám poskytnou i praktické informace například k organizaci pohřbu či čerpání sociálních dávek.

O pomoc můžete požádat i nás. Rádi Vám bezplatně nabídneme radu a útěchu. Avšak nesmíme opomenout dodatek - nejsme odborní psychologové, můžeme Vám nabídnout jen své zkušenosti z této oblasti, empatii a etický přístup. Taktéž bychom ještě dodali jedno naše moudro - smrt není prohra. Je to vítězství duše nad fyzickým tělem.