Úmrtí v zahraničí

12.09.2023

Úmrtí občana České republiky v zahraničí

Mnozí z nás neví, jak postupovat, pakliže náš příbuzný zemře v zahraničí. Pokud má zesnulý stále ještě platné české občanství, vyvstává otázka, jak ostatky zemřelého převést zpět do Česka, na jaké úřady se obrátit a které formuláře a dokumenty jsou potřebné pro vyřízení převozu těla.


Kdo by měl danou věc vyřizovat?

Nejprve je nutné stanovit osobu, a to buď fyzickou či právnickou, která bude celou věc vyřizovat a komunikovat s úřady. Většinou to bývá osoba zemřelému blízká. Poté je třeba kontaktovat příslušný a zastupitelský úřad v ČR, který řeší záležitosti spojené s daným státem nebo odbor konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí. Tyto úřady poté informují pověřenou osobu a sdělí ji následující postup ve vyřizování věci.


Podmínky a postup řešení situace

Je vhodné zjistit, zda zemřelá osoba (pakliže v zahraničí žila či pracovala) má v daném státu sjednané zdravotní pojištění, které zahrnuje i možnost úmrtí v zahraničí. Pokud ano, je třeba danou pojišťovnu kontaktovat. Pokud smlouva sjednána nebyla, kontaktujte pohřební službu v ČR a nejlépe tu, která má s vyřizováním těchto záležitostí zkušenosti.


Co vše je nutné na úřadě předložit a potřebné formuláře

První, co musíte mít po ruce, je potvrzená informace o úmrtí dané osoby a kontakt s danou institucí, kde se ostatky zemřelého nachází. Dále je třeba mít formulář žádosti o zápis do zvláštní matriky, který je k dispozici na jakémkoliv matričním úřadě či zastupitelském úřadě v ČR. Pokud se jedná o stát, který nemá mezinárodní smlouvu s ČR, je třeba, aby zastupitelský úřad pro převoz v daném státě vystavil průvodní list se souhlasem o převozu ostatků. Laicky řečeno se jedná o pas zemřelého pro převoz.


Poplatky

V případě, že zemřelá osoba neměla v zahraničí sjednané pojištění pro případ úmrtí, je nutné uhradit veškeré výdaje plynoucí s převozem pozůstatků do ČR a taktéž poplatky spojené se samotnou kremací či pohřbením pohřební službě a příp. hrobníkovi. Také je možné zpopelnění pozůstatků v zahraničí a následný převoz urny s ostatky do ČR, opět je potřeba uhradit veškeré poplatky.

Ceny jsou individuální, odvíjí se od vzdálenosti a cen místních služeb. Úřad v ČR si za vyřízení věci neúčtuje žádné poplatky.