Lze postavit hrobku do pohřbu?

17.04.2024

Pozůstalí nás oslovili, zda-li bychom byli schopni postavit kompletní hrobku do pohřbu. Na stavbu jsme měli osm dnů, devátý den jsme pohřbívali. Bylo to náročné, avšak vyšli jsme pozůstalým spolu s Pohřební službou Benda vstříc. Zesnulý má nyní důstojné místo posledního odpočinku. Vážíme si projevené důvěry, kterou nám i pohřební službě pozůstalí projevili.

Co jsme slíbili, to jsme dodrželi.