Renovace hrobky rodiny Fafkových

24.06.2022

Rodina Fafkových se během druhé světové války významně zapojila do domácího protiněmeckého odboje a poskytovala důležitou pomoc československým parašutistům ze skupiny ANTHROPOID. Československá obec legionářská, na podnět paní Kateřiny Bucher Jaré, adoptovala jejich opuštěný hrob na Malvazineckém hřbitově a uvedla jej do důstojné podoby. Ačkoliv zde jejich těla neleží, stal se rekonstruovaný hrob pietním místem vzpomínky na Liboslavu, Petra, Relu a Liboslavu ml. Fafkových. Rekonstruovaný hrob byl odhalen ve středu 22. června 2022. V hrobě rodiny Fafkových (odd. CII, hrob 99) leží pochován bratr Petra Fafka, Josef Fafek. Ostatky Fafkových, kteří byli popraveni 24. října 1942 výstřelem do týlu v koncentračním táboře Mauthausen společně s dalšími podporovateli parašutistů, byly spáleny a jejich popel se nedochoval. Obnovený hrob tak byl doplněn černou leštěnou deskou se čtyřmi jmény, aby je připomínal jako symbolické místo jejich posledního klidu.

Manželé Liboslava a Petr Fafkovi patřili společně s dcerami Relou a Liboslavou ml. k nejbližším spolupracovníkům parašutistů Jana Kubiše a Josefa Gabčíka ze skupiny ANTHROPOID v Praze. Ve svém bytě na Vinohradech, v Kolínské ulici č. p. 11, jim poskytovali úkryt, zásobovali je potravinami a vším potřebným, a byl to právě Petr Fafek, který ještě před atentátem na zastupujícího říšského protektora pomohl zařídit skrýš v kryptě pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje. I tam jim matka Liboslava Fafková donášela zásoby. Obě dcery pomáhaly jako spojky a v době před atentátem také jako doprovod parašutistů při jejich cestách ulicemi Prahy, aby nevzbudili nežádoucí pozornost. Všichni Fafkovi byli zatčeni 22. června 1942 a během následných krutých výslechů dokázali zamlčet jména dalších spolupracovníků odboje. Za svou statečnost byla celá rodina odsouzena k trestu smrti.Komorní pietní akt se uskutečnil právě v den 80. výročí zatčení Fafkových. Přítomni byli členové Československé obce legionářské, převážně členové jednoty Praha 3 v čele s br. Jiřím Charfreitagem, iniciátorka adopce paní Kateřina Bucher Jará, Oldřiška Dvořáčková ze Správy pražských hřbitovů, Karel Polata z Iniciativy A., Raila Šulc Hlavsová z Národního památníku hrdinů heydrichiády a také Kateřina Gumanová za Kamenictví a hrobnictví Gumanová, které provedlo opravu hrobu do důstojné podoby za cenu pouhých materiálních nákladů.